Whant to change language on this site? Click on the tools to the right of the address field in the web browser

Välkommen till
Svenska Apriliaklubbens hemsida!

Ja, egentligen heter vi  "la Famiglia Aprilia Svezia" men i folkmun vid motorbana och korvkiosk blir det så...  och det är ju där vi oftast möts!
Med medlemmar över nästan hela Sverige kan vi stolt kallas oss för en nationell klubb och vi hoppas du vill vara med i  vår gemenskap!

Numera har vi all information på www.svenskaapriliaklubben.se.
Den här siten uppdateras inte!


FacebookInstagram